FANDOM


N
Sup
ajdłużej żyjący pasażerowie RMS Titanica — lista najdłużej żyjących osób, które przeżyły katastrofę RMS Titanica 15 kwietnia 1912 roku.

Pasażerem, który najdłużej żył była Edith Brown, która zmarła w 1997 roku wieku 110 lat i 119 dni. Najpóźniej zmarła Millvina Dean, bo 31 maja 2009.